Framsida
   Inspiasjonskortet
 
  Spinnvill
 
  Om oss
 
  Medlemsinfo
            - Medlemsfordeler
    Fysioterapi
    Innmelding/avtalar/prisar
    Timeplan
    Påmelding til timar
  Treningstilbod
    Kosthald
    Samarbeidspartnarar
    Lenker
    Kontakt oss
    Biletarkiv
    Arkiv 

Hit Counter

 

 

Om oss

Etne Fysioterapi & Trening AS vart etablert 01.04.2006. Innehavarar er fysioterapeutane Gro Steiner og Øyvind Thorson.    

 

Vår visjon: Vera distriktet mellom Odda og Haugesund sitt beste tilbod til folk som er i fare for å få  helseplager grunna manglande fysisk aktivitet, og folk som har helseplager der trening er ein vesentlig del av vegen til betre funksjon eg helse. Me vil bygge tilbodet på vår kompetanse som fysioterapeutar og me vil at alle våre medarbeidarar skal ha dekkande kompetanse i høve til dei tenestene dei skal tilby. I denne samanheng vil me bruka  ” Trygg trening” og ”Trening med meining” som slagord.

Tilsette:

Øyvind Thorson f.1964  Fysioterapeut med 19 års erfaring. Idrettsutdannelse: utvida grunnfag ved  Sjøforsvarets gymnastikkskole - Håkonsvern. Idrettsoffiser ved Sjøkrigsskolen i Bergen. C –kurs fotball, og mange års trener og instruktørerfaring.

      

Gro Steiner f.1967  Mensendieck fysioterapeut, 9 års erfaring. Instruktøreksamen med erfaring som instruktør i fleire år.

 

      

Jørgen Øyjord  f. 1980 Har tatt grunnfag, mellomfag i idrett og helse. Jobber som treningsveileder, styrke

 

      

Mariann Markhus f. 1982 Utdanna førskulelærar. Har tatt idrett grunnfag. S.A..F.E Lisensiert Aerobicinstruktør. Add on-Fitness kurs i styrke, fitness yoga og step. Erfaring frå idrettslag og treningsbransjen

      

Dagfinn Garnes-Johnsen f. 1958.
Lærar, kroppsøvingslærar i 20 år.
Har kurs som instruktør trenar 1 og 2 i sykling.
Har tidlegare vore landslagssyklist på junior-  og seniornivå.
Konkurrerer no på veterannivå.
Kurs i spinning.